Cookie-k

Bemutatkozunk

Az alapítványi gimnázium a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Budapest II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának engedélye alapján 1992 óta működik.

Az iskolánk, az innovatív pedagógia keretein belül a hangsúlyt elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére, az ismeretről a jártasságra, az ismeretek megtanításáról a képesség - és készségfejlesztésre, a motiváció kialakítására helyezi. A tanítás helyett maga a tanulás kerül előtérbe, maximálisan figyelembe véve a tanulási környezet, az információszerzés sokrétűségét. Tapasztalataink szerint, a folyamat során, a tanár elsősorban a tanulás facilitátorává válik. Az oktatás-képzés során előtérbe helyeződik a tanuló sajátos, egyéni igényeihez való igazodás.

Az eredményesség és a minőség érdekében változatos módszereket alkalmazunk az oktatási-nevelési folyamatban,

 • a kooperatív technikák széles tárházát,
 • a 2004/05-ös tanévtől kezdődően a projektoktatást,
 • a 2006/07-es tanévtől pedig a kompetencia alapú oktatást vezettük be, felmenő rendszerben. Alapvető célunk ezzel az oktatási formával az egész életen át tartó tanulás megvalósításához nélkülözhetetlen készségek és képességek kialakítása, fejlesztése. A fejlesztés fókuszában a szövegértés-szövegalkotás, a matematikai logika, illetve a szociális-életviteli kompetenciák állnak.
 • szakemberünk él a pszichodráma kínálta lehetőségekkel, amely elsősorban a személyiségfejlesztés kiváló eszközéül szolgál.

Kiemelt szerepet kap intézményünkben a komplex személyiségfejlesztés, valamint a nyelvtanítás. Tantárgyi struktúránk szerves részét képezik az önismereti, etika és mentálhigiéne órák.  A választható nyelveket - angol, német, spanyol, - magas óraszámban, bontott csoportokban tanítjuk. A 2004/05-ös tanévben bevezetett nyelvi előkészítő osztály végére, szorgalmazzuk a középfokú nyelvvizsga letételét, majd ezt követően a felsőfokú nyelvvizsgát vagy az emelt szintű érettségit. A hatékony nyelvtanulás elősegítésére anyanyelvi tanárokat alkalmazunk.

Ennek érdekében osztálylétszámaink 15-20 fő között mozognak, kiemelten odafigyelünk ránk bízott tanulóinkra. Az öt éves rendszerünk lehetővé teszi, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a felelősségtudatot, motiválttá tegyük őket a tanulásra. Lelkes, innovatív, széleskörűen képzett, a szakmája iránt elhivatott, fiatalos tanári kar segít a tanulóknak. Iskolai munkánk során partnerként együttműködünk a szülőkkel, hiszen a célunk közös: boldog, egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott, nemcsak önmagára, de a környezetére is igényes, tanulni akaró emberek nevelése.

A kötelező tantárgyak mellett csaknem minden tantárgyból biztosítjuk az emelt és középszintű érettségire történő felkészítést. (etika, testnevelés, földrajz, kémia, biológia, fizika, informatika, média)

Olyan 8. osztályosok jelentkezését várjuk, akik szívesen tanulják a nyelveket, és hajlandók kellő időt fordítani a tanulásra és a gyakorlásra. A gimnáziumba az állami középiskolákkal párhuzamosan lehet jelentkezni. A jelentkezés határideje megegyezik a központilag meghatározott határidővel. A hozzánk jelentkező diákok felvételi beszélgetésen vesznek részt, melyen a jelentkezők tájékozottságát, érdeklődését, képességeit, önállóságát szeretnénk megismerni. Kérjük, a beszélgetéseken a tanuló és szülei együtt jelenjenek meg, hogy jobban megismerhessük egymást és az elvárásainkat.

Amit kínálunk:

 • Alkalmazható tudás megszerzését
 • Idegen nyelvek elsajátításának lehetőségét
 • Digitális írástudás megtanulását
 • Kompetencia alapú oktatást
 • Szociális kompetenciák magas szintű fejlesztését
 • Alkalmazkodó készség, kreativitás, konfliktuskezelés, együttműködési készség fejlesztését
 • Személyiségközpontú nevelést
 • Pályaorientációt
 • Life long learning — Élethosszig tartó tanulás megalapozását

  Amit kérünk:

  • szeresd a nyelveket
  • légy sokoldalú, nyitott, kreatív személyiség
  • legyen olyan célod, amit tanulással akarsz elérni
  • együttműködés iskolatársaiddal, tanáraiddal

  Programjaink:

  Gólyatábor

  Fordított nap

  Szalagavató bál

  Témanapok

  Természettudományos napok

  és sok-sok kirándulás!!!!!!!!!!

  Így jutsz el hozzánk:
   
  bjagterkep