Cookie-k

Magántanulóinknak

Magántanulóknak

 

Törvényi hivatkozások:

KINEK A FELELŐSSÉGE A TANULÓ FELKÉSZÍTÉSE?

Amennyiben a szülő döntésén alapul a magántanulói jogviszony, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 75. § (2) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. Ebben az esetben tehát az iskolát felkészítési kötelezettség nem terheli, ez a szülő kötelezettsége.