Cookie-k

Természettudományok

 

Image

Iskolánkban jelentős szerepet kap a tanulók természettudományos ismereteinek bővítése, a természettudományos világképük formálása, gondolkodásuk és absztrakciós képességeik fejlesztése is. Aktív, környezettudatos magatartásforma kialakítására törekszünk, amelynek keretében mindent megteszünk azért, hogy felismerjék  környezetük természeti és ember alkotta értékeit, védjék, tiszteljék azokat és törekedjenek a környezeti károk megelőzésére. Tanóráinkon kiemelt szerepet tulajdonítunk az önálló ismeretszerzésnek, a gondolkodás a matematikai logika és a szövegértés fejlesztésének.

A diákok bővebb ismeretanyagot szerezhetnek, tudományos igényeiket is kielégíthetik, illetve felkészülhetnek az érettségire a számukra szervezett fakultációkon, valamint a változatos oktatási módszereken keresztül. (projektoktatás, kooperatív módszerek széles tárháza, digitális tananyagok alkalmazása) Minden évben megrendezésre kerül a "természettudományos nap", amikor a természettudomány különböző területeiről hallgathatnak előadásokat diákjaink, vetélkedhetnek, kísérleteket végezhetnek s megismerhetik a környezetünkben természetesen előforduló anyagokat, azok alapvető tulajdonságaikat.

Image

Image

Informatikát heti 4 órában tanítunk a 9. NY osztályban és további két órában a 9. osztályban. A földrajz, biológia és a fizika tantárgy oktatását segítik az évről évre megszervezett tanulmányi kirándulások, projektnapok, melyek nélkülözhetetlenek a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, elmélyítik az órán tanultakat.

2005-től projekttábort szervezünk tanulóink részére évente két alkalommal. Programunk a diákok aktív, beavatkozó tevékenységére épül, ahol a tapasztalatszerzéskor keletkezett élményekre alapozott sokoldalú tudást kínáljuk diákjaink részére. A tanulók a tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján fedezik fel a helyszín adottságait, ismerkednek földrajzával, növény-és állatvilágával, történelmével, kultúrájával.

Image

Image

Fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyból a 10. év végén kisérettségit tesznek diákjaink. A természettudományok iránt komolyan érdeklődő tanulóink pedig fakultációkon találnak lehetőséget ismereteik bővítésére, felvételire, érettségire, tanulmányi versenyekre való felkészülésre.