Cookie-k

Felsőfokon az önismeretről

Az önismereti tantárgyat 1993-óta oktatjuk iskolánkban, Fekete Anna vezetésével. Kollégánk 1977-óta tanít a Budenz József általános Iskola és Gimnáziumban, 2000-óta pedig a Budenz József Alapítványi Gimnázium nélkülözhetetlen tagja. Eredeti végzettségét tekintve tanító, testnevelő, majd a tanításban, gyermeknevelésben szerzett tapasztalatoknak, illetve belső indíttatásnak köszönhetően folyamatosan tovább képezte magát, így vált etika-emberismeret-filozófia szakos tanárrá, pszichodráma asszisztenssé, drámajáték vezetővé, hivatásos segítő foglalkozásúvá, illetve pedagógus szaktanácsadóvá. A tanárnő maga is három gyermek édesanyja, akik már kirepültek a családi fészekből. Ha alkalma van rá, szívesen lovagol, síel, szereti a természetet, az erdőt, a verseket, az orgonazenét, a harmóniát.

 

Image A tantárgy keretében azt szeretnénk, ha diákjaink nagy biztonsággal képesek lennének felismerni a saját életüket meghatározó boldog, elégedett állapotot. Ez csak akkor lehetséges, ha a saját önismeretük valós értékĹą, elvárásaikat, vágyaikat ennek megfelelően határozzák meg. Amennyiben jól ismerik önmagukat, képesek reálisan felmérni a lehetőségeiket, elképzeléseiket is ennek megfelelően alakítják ki. Ebben az esetben elkerüli őket a kudarc, a sikertelenség élménye, a csalódás. Sőt, a megvalósított célok megélésekor megélik az elégedettséget, és nagy esélyük van a boldogság élményére is. Hitvallásunk, hogy az iskola akkor teljesíti feladatát, ha segíti diákjait a lehető legjobb közérzet megéléséhez, és ennek egyik esszenciális eszköze az önismeret.

Végezetül álljon itt a Tanárnő pedagógusi hitvallása, amely önmagáért beszél!

Szeretem tisztelni az életet. Ahhoz, hogy ezt tehessem, béke kell, és embertársak. Tehát, olyan fiatalok nevelésében szeretnék részt venni, akik képesek erkölcsileg jó döntéseket hozni, akik a bennük lévő készségeket, képességeket a legmagasabb szintre fejlesztik. Teljesítményeikben a tőlük telhető legmagasabb szint elérésére törekednek. Szeretném, ha úgy tekintenének embertársaikra, mint a velük egyenrangúakra. Jó lenne, ha képesek lennének az önérvényesítésre, oly módon, hogy mások érdekeit eközben ne sértsék. önszeretetre nevelem diákjaimat, azért hogy felelősséggel tudjanak szeretni. Vágyam, hogy lelkiismeretük irányítsa viszonyulásukat önmaguk - családtagjaik - embertársaik - a természet - a munka felé. Ahhoz, hogy életvezetésemet átadhassam, figyelek tanítványaim személyiségére, és képezem magamat azon az úton, amely a humánus gondolkodásmódomat megerősíti.

Fekete Anna