Cookie-k

Projektindító értekezlet

A 2006/2007-es tanévtől kezdődően iskolánk, a Budenz József Alapítványi Gimnázium, felmenő rendszerben bevezeti a kompetencia alapú oktatást a jelenlegi I. Alapítványi osztályban. A kötelezően választható kompetencia területek - szövegértés és szövegalkotás, matematikai logika - mellett, a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése kerül előtérbe iskolánkban.

 

A projekt csapat tagjai:

 • Aradiné Szilágyi Márta projektmenedzser, földrajz tanár, szociális, életviteli kompetenciafejlesztő
 • Fekete Anna, szakmai vezető, etika, emberismeret, társadalomismeret tanár, szociális, életviteli kompetenciafejlesztő 
 • Bujnóczki Ágnes, magyar nyelv és irodalomtanár, szövegértés- szövegalkotás kompetenciafejlesztő
 • Kecskés Ágnes, történelem tanár, szövegértés-szövegalkotás kompetenciafejlesztő
 • Nunné Kovács Orsolya, matematika tanár, matematikai logika kompetenciafejlesztő
 • Csapó Balázs, fizika tanár, matematikai logika kompetenciafejlesztő

A projekt megvalósítása során jelentős beruházásokra kerül sor iskolánkban, elsősorban infokommunikációs eszköztárunk bővül, lehetőségünk nyílik interaktív táblák, laptopok, multimédiás számítógépek, projektorok,  nyomtatók vásárlására. 

 Alapelveink: 

 • - Ismeretátadás és képességfejlesztés 
 • - Tanulóközpontú, differenciált módszertan
 • - Változatos tanulásszervezési megoldások alkalmazása
 • - Tevékeny tanulói magatartás kialakítása
 • - Gondolkodási műveletek képességfejlesztése
 • - Esélyteremtés 

Mit várunk a projekttől?

 • - az iskolánkban megvalósuló oktatás minőségének javulását
 • - pedagógusaink szakmai módszertani megújulását
 • - a tárgyi feltételek javulását
 • - gyermekeink egészségesebb személyiségfejlődését
 • - tanulóink magabiztosságot szerezzenek a konfliktuskezelésben, a problémamegoldásban
   • - a nálunk tanuló diákok, olyan kulcskompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek megfelelnek a munkaerőpiaci készségigényeknek
 • - képesek legyenek csapatban dolgozni

2006. 05. 31-én megtartottuk az első nyílvános projektindító tájékoztató értekezletünket. A rendezvényen jelen voltak azok a tanulóink, akik érdekeltek lesznek a kompetencia alapú oktatásban, a diákok szülei, a projekt csapat és a tanári kar tagjai. Az itt készült képeket megtekinthetik weblapunkon. 

Aradiné Szilágyi Márta
Projektmenedzser